مرتبه
تاریخ : دوشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1389

 

به منظور تامین ایمنی هر چه بیشتر شهروندان به ویژه خانواده‌ها توصیه می‌کند: 

(ادامه مطلب مراجعه فرمائید)

  • والدین و مسئولان واحدهای آموزشی با هشدار به نوجوانان و جوانان آنها را از خطرات و عوارض وحشتناک بازی با آتش و ترقه و مواد محترقه آگاه کنند.
  • هیچ گاه برای سرگرمی آتش روشن نکنید.
  • در تهیه وسایل بازی بی خطر و مفرح همراهی کنید.
  • درصورت بروز هرگونه آتش‌سوزی و حادثه دیگری ضمن حفظ خونسردی با شماره تلفن 125 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران تماس بگیرید.
  • فرزندانتان را از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش بازی دستی حتی در مقادیر بسیار کم در جیب لباس و کیف منع کنید.
  • به شهروندان عزیز توصیه می‌شود خاموش کننده‌های دستی را در منزل و محل کار و در خودرو به صورت آماده و در دسترس داشته باشند تا در صورت نیاز بتوانند از آنها استفاده کنند.
  • کبریت و مواد آتش‏زا از جمله نفت و امثال آن را از دسترس کودکان دور و مراقبت کنید که با آتش زدن بوته یا هیزم در محیط خانه و گذرگاه‌های عمومی برای جان خود و دیگران و نیز محیط زیست ایجاد خطر نکنند.
  • ترقه و دیگرمواد محترقه نوعاً به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می‌گیرد، این مواد در اثر جابجایی، حمل و نقل، ضربه و حرارت عمل می‌کنند و منفجر می‌شوند. نگهداری این مواد در مکان‌ها و ظروف غیر استاندارد ناایمن است و در اثر شرایط مساعد بدون دخالت انسان می‌تواند خودبه خود حتی هنگام جا به جایی با دست و یا در داخل ساک و کیف در اثر حرارت و یا ضربه منفجر شود.
  • مواد محترقه را هیچگاه در ظروف شیشه‌ای یا فلزی نگهداری نکنید چون در صورت انفجار ذرات آن موجب آسیب جانی می‌شود.
  • از بازی با وسایل و مواد محترقه خودداری کنید.
  • از انداختن مواد منفجره، قوطی‌های در بسته، مخازن کوچک گاز و ظروف تحت فشار به داخل آتش که منجر به انفجار شدید می‌شود خودداری کنید.
  • از قرار دادن ظروف مایعات و مواد قابل اشتعال مثل ظرف نفت و بنزین و گازوئیل و یا مخازن گاز در مجاورت شعله آتش جدأ خودداری و از ریختن مایعات قابل اشتعال روی شعله آتش خودداری کنید.
  • هنگام آتش زدن بوته و هیزم باید توجه داشته باشید زمین محل مسطح و هموار باشد، بهتر است این عمل را روی زمین خاکی یا سطح بتونی انجام دهید.
  • حتی الامکان برای روشن کردن آتش از محل‌هایی که شهرداری تعیین کرده است استفاده کنید.
  • از روشن کردن آتش در گذرگاه‌های باریک و نزدیک پست برق یا ایستگاه‌های کاهش فشار گاز و پارکینگ‌های عمومی پرهیز کنید.
  • از آتش زدن بوته و هیزم نزدیک خودروها و مواد قابل اشتعال خودداری کنید.
  • برخی برای بر افروختن آتش، شاخه‌های درخت‌ها را می‌شکنند و از آنها استفاده می‌کنند و یا در کنار درختان و یا داخل بوستان‌ها آتش روشن می‌کنند، توصیه می‌شود از انجام این اعمال خودداری شود و از این طریق فضای سبز و محیط زیست را در معرض نابودی قرار ندهید.
  • از آتش زدن لاستیک، کارتن خالی و امثال آن چه در محوطه مجتمع مسکونی و چه در گذرگاه‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌ها همچنین از آتش زدن مواد یا وسایل غیر متعارف از جمله کپسول گاز و استفاده از مواد آتش زا از جمله بنزین و الکل جداً خودداری کنید.
  • پریدن از روی آتش با لباس‌های گشاد فوق‌العاده خطرناک است از این کار خودداری کنید.
  • در صورت امکان آتش را با استفاده از وسایل خاموش کننده، آب، گونی و پارچه نمدار خاموش کنید.
  • نزدیک محل ایجاد آتش، آب و خاموش کننده‌های دستی را آماده کنید و پس از خاموش شدن بوته‌ها و سایر مواد سوخته شده، خاکستر باقیمانده را با آب کاملاً خیس و پس از خاموش کردن کامل محل را ترک کنید.
 • والدین و مسئولان واحدهای آموزشی با هشدار به نوجوانان و جوانان آنها را از خطرات و عوارض وحشتناک بازی با آتش و ترقه و مواد محترقه آگاه کنند.
 • هیچ گاه برای سرگرمی آتش روشن نکنید.
 • در تهیه وسایل بازی بی خطر و مفرح همراهی کنید.
 • درصورت بروز هرگونه آتش‌سوزی و حادثه دیگری ضمن حفظ خونسردی با شماره تلفن 125 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران تماس بگیرید.
 • فرزندانتان را از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش بازی دستی حتی در مقادیر بسیار کم در جیب لباس و کیف منع کنید.
 • به شهروندان عزیز توصیه می‌شود خاموش کننده‌های دستی را در منزل و محل کار و در خودرو به صورت آماده و در دسترس داشته باشند تا در صورت نیاز بتوانند از آنها استفاده کنند.
 • کبریت و مواد آتش‏زا از جمله نفت و امثال آن را از دسترس کودکان دور و مراقبت کنید که با آتش زدن بوته یا هیزم در محیط خانه و گذرگاه‌های عمومی برای جان خود و دیگران و نیز محیط زیست ایجاد خطر نکنند.
 • ترقه و دیگرمواد محترقه نوعاً به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می‌گیرد، این مواد در اثر جابجایی، حمل و نقل، ضربه و حرارت عمل می‌کنند و منفجر می‌شوند. نگهداری این مواد در مکان‌ها و ظروف غیر استاندارد ناایمن است و در اثر شرایط مساعد بدون دخالت انسان می‌تواند خودبه خود حتی هنگام جا به جایی با دست و یا در داخل ساک و کیف در اثر حرارت و یا ضربه منفجر شود.
 • مواد محترقه را هیچگاه در ظروف شیشه‌ای یا فلزی نگهداری نکنید چون در صورت انفجار ذرات آن موجب آسیب جانی می‌شود.
 • از بازی با وسایل و مواد محترقه خودداری کنید.
 • از انداختن مواد منفجره، قوطی‌های در بسته، مخازن کوچک گاز و ظروف تحت فشار به داخل آتش که منجر به انفجار شدید می‌شود خودداری کنید.
 • از قرار دادن ظروف مایعات و مواد قابل اشتعال مثل ظرف نفت و بنزین و گازوئیل و یا مخازن گاز در مجاورت شعله آتش جدأ خودداری و از ریختن مایعات قابل اشتعال روی شعله آتش خودداری کنید.
 • هنگام آتش زدن بوته و هیزم باید توجه داشته باشید زمین محل مسطح و هموار باشد، بهتر است این عمل را روی زمین خاکی یا سطح بتونی انجام دهید.
 • حتی الامکان برای روشن کردن آتش از محل‌هایی که شهرداری تعیین کرده است استفاده کنید.
 • از روشن کردن آتش در گذرگاه‌های باریک و نزدیک پست برق یا ایستگاه‌های کاهش فشار گاز و پارکینگ‌های عمومی پرهیز کنید.
 • از آتش زدن بوته و هیزم نزدیک خودروها و مواد قابل اشتعال خودداری کنید.
 • برخی برای بر افروختن آتش، شاخه‌های درخت‌ها را می‌شکنند و از آنها استفاده می‌کنند و یا در کنار درختان و یا داخل بوستان‌ها آتش روشن می‌کنند، توصیه می‌شود از انجام این اعمال خودداری شود و از این طریق فضای سبز و محیط زیست را در معرض نابودی قرار ندهید.
 • از آتش زدن لاستیک، کارتن خالی و امثال آن چه در محوطه مجتمع مسکونی و چه در گذرگاه‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌ها همچنین از آتش زدن مواد یا وسایل غیر متعارف از جمله کپسول گاز و استفاده از مواد آتش زا از جمله بنزین و الکل جداً خودداری کنید.
 • پریدن از روی آتش با لباس‌های گشاد فوق‌العاده خطرناک است از این کار خودداری کنید.
 • در صورت امکان آتش را با استفاده از وسایل خاموش کننده، آب، گونی و پارچه نمدار خاموش کنید.
 • نزدیک محل ایجاد آتش، آب و خاموش کننده‌های دستی را آماده کنید و پس از خاموش شدن بوته‌ها و سایر مواد سوخته شده، خاکستر باقیمانده را با آب کاملاً خیس و پس از خاموش کردن کامل محل را ترک کنید.  
 • منبع:آتش نشانی تهران بزرگطبقه بندی:
ارسال توسط ابوالفضل اسدی
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin