با شروع فصل گرما، فعالیتهای گردشگری و تفریح و کوهنوردی در طبیعت، کوهها و فضاهای سبز آغاز میگردد و...